Quỹ phát triển châu Á lập quỹ học bổng 500.000 USD cho Trường quốc tế Hàn Quốc Hồ Chí Minh

Quỹ phát triển châu Á (ADF) và tập đoàn COBI Hàn Quốc ngày 5/11 thông báo đã quyết định lập quỹ học bổng trị giá 500.000 USD tại Trường quốc tế Hàn Quốc, thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) nhằm bồi dưỡng nhân tài tương lai.

Trong đó, ADF đóng góp 300.000 USD, tập đoàn COBI đóng góp 200.000 USD, lấy tên là Quỹ học bổng Quỹ phát triển châu Á-COBI. Bắt đầu từ năm 2020, Quỹ học bổng sẽ tập trung hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học Trường quốc tế Hàn Quốc Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quỹ phát triển châu Á kiêm Chủ tịch tập đoàn COBI Kim Joon-il kỳ vọng trong bối cảnh giao lưu Hàn-Việt đang ngày một mở rộng, Quỹ học bổng sẽ tạo điều kiện giúp các em học sinh Trường quốc tế Hàn Quốc Hồ Chí Minh tích cực học tập ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa hai quốc gia, phấn đấu trở thành những nhân tài tương lai của thế giới.

Quỹ phát triển châu Á được thành lập năm 2016, đang thực hiện nhiều dự án đa dạng nhằm lan rộng giá trị văn hóa châu Á, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các nước châu Á, dưới khẩu hiệu “Châu Á vĩ đại!” (Great Asia).

Nguồn: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=43369

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *